Työyhteisöhaaste

Värinauttien haaste työyhteisön hyväksi

Värinauttien työyhteisöille suunnatun aakkoshaasten ideana on yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen korostaminen. Työyhteisöissä on paljon monipuolista taitoa, tietoa ja osaamista, joka saattaa kiireisessä arjessa jäädä huomaamatta ja huomioimatta. Tämän materiaalipaketin avulla työyhteisö pääsee kiinni koko työyhteisön vahvuuksiin. Haaste kannustaa työyhteisöä kokeilemaan uutta ja pölyttämään pinttyneitä tapoja!

Ajatuksenamme on, että yhdessä ajatuksia jakamalla ja yhdessä tekemällä työyhteisö muuttuu yhä toimivammaksi ja positiivisemmaksi yhteisöksi, jossa jokaiselle on hyvä olla. Työssä jaksaminen paranee ja uusista ideoista saa inspiraatiota. 

Haasteita voi käyttää viikko kerrallaan tai poimia haasteista omalle työyhteisölle sopivimmat. Haasteet sopivat myös pienempien tiimien tai työparien tehtäviksi. Tulostakaa uusi haaste viikon alussa tai jakakaa se sähköisesti kaikkien työyhteisön jäsenten kesken!

Värinautit Mona Paalanen ja Anni Pöyhönen ovat toimineet Värinautteina vuodesta 2010 ja juhlivat tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Vaikka Annin ja Monan yhteistyö on jo hioutunut vuosien varrella, he ottavat myös tämän haasteen vastaan. Työyhteisön hyväksi kannattaa aina tehdä töitä.

#työyhteisöhaaste

Värinauttien työyhteisöhaaste on saatavilla myös englanniksi.

Materiaalipaketti sisältää A3-kokoisen julisteen, jossa on esillä kaikkien 29 haasteen otsikko sekä yksittäisen haastejulisteet, jotka julkaistaan A4-kokoisina.

Klikkaa kuvaa ja pääset tulostamaan haasteen PDF-tiedostona.

F-kirjaimeen liittyvät kehukortit.

Ä-kirjaimeen liittyvä moniste.