Tekijät

Mona Paalanen | Anni Pöyhönen

Värinautit on värikäs ja monipuolinen kahden luokanopettajan Mona Paalasen ja Anni Pöyhösen perustama työryhmä, joka on toiminut aktiivisesti kasvatuksen ja koulutuksen kentällä vuodesta 2010.

Värinautit tunnetaan leikkisästä otteestaan, värikkäistä kuvistaan, monipuolisista monisteistaan, oppiainerajat ylittävistä opettajanoppaistaan, jokavuotisesta joulukalenteristaan, Kun yö värittää -taidenäyttelystään ja vuosista Hippaloiden juontajina. Viime vuosien aikana Värinautit ovat keskittyneet monialaisen, monipuolisen ja osallistavan oppimateriaalin luomiseen. Materiaali soveltuu eri ikäisille lapsille ja sopii käyttöön kotona, koulussa ja kerhoissa. Kaikki Värinauttien nettisivuilla jaettava materiaali on täysin ilmaista. 

Työryhmän tavoitteena on luoda vuorovaikutustilanteita lapsen ja aikuisen välille, jossa lapsen oma ääni ja kädenjälki pääsevät esille. Vuorovaikutus ja osallisuus ovat Värinautti-toiminnan lähtökohta. Materiaalimme syntyy myös osana tätä vuorovaikutusta, sillä suunnittelemme tehtäviä vuodenaikoihin ja eri ajankohtaisiin teemoihin liittyen.  

Paalasen ja Pöyhösen monitaiteellisessa työskentelyssä yhdistyvät Annin sivuaineena opiskelemat kuvataide ja käsityötiede, sekä Monan sivuaineena opiskelema suomen kieli ja kirjallisuus. Monitaiteellisuutta lisäävät kuvataiteen ja sanataiteen ohella myös Annin ammattitaito teatterista ja draamakasvatuksesta sekä molempien mielenkiinto ilmaisutaitoa ja käsitöitä kohtaan.
Vuonna 2010 Värinautit juonsivat Hippalot-lastentaidefestivaalia Hämeenlinnassa. Sen jälkeen he ovat julkaisseet monialaisia opettajanoppaita ja värityssatukirjoja sekä lukuisia, ilmaisia värityskuvia ja tehtävämonisteita. Lisäksi Värinautit julkaisevat joka vuosi oman ilmaisena tulostettavan Värinauttien Joulukalenterin, joka on käytössä ympäri Suomea. Paalanen ja Pöyhönen ovat yhdessä tuottaneet ja rakentaneet monitaiteellisen ja osallistavan Kun yö värittää -taidenäyttelyn, jonka näki ympäri Suomea yli 20 000 kävijää. 

Värinauttien internetsivuilla vierailee kuukausittain yli 35 000 kävijää. Tekijöiden iloksi Värinautit tunnetaan jo laajasti ympäri Suomea ja yhteisö kasvaa koko ajan. 

Värinauttien aakkoset -projekti hyväksyttiin osaksi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa helmikuussa 2017.
Kesällä 2017 Värinautit olivat mukana Kansan sivistysrahaston Kulttuurilahja -keräyksessä.  
Talvella 2019-2020 Värinautit osallistuivat Kansan sivistysrahaston Kulttuurilahja- keräykseen toistamiseen. 
Vuonna 2019 Värinautit julkaisivat Kupera-hankkeen kanssa Dialogin aakkoset materiaalin.
Vuosina 2021 ja 2022 Värinautit tuottivat materiaalia yhteistyössä Suomen Luonnon päivän kanssa.
Vuonna 2021 Värinautit aloittivat yhteistyön Puro123:n kanssa ja ovat julkaisseet sovelluksia.
Syyskuussa 2022
Saamelaiskäräjät julkaisivat Värinauttien tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettajanoppaan kolmella saamen kielellä. Oppaat jaettiin ilmaiseksi saamenkielisiin kielipesiin.
Vuonna 2023 Kuopion kaupungin joustavan esi-ja alkuopetuksen yhteistyöhanke julkaisi lukemisen ja kirjoittamisen oppimispolun tukimateriaalit Värinauttien kanssa yhteistyössä.

Helmikuussa 2023 Kuopion kaupungin joustavan esi-ja alkuopetuksen yhteistyöhanke julkaisi lukemisen ja kirjoittamisen oppimispolun tukimateriaalit Värinauttien kanssa yhteistyössä. Värinautit vierailivat Kuopiossa pitäen tunne- ja vuorovaikutustaitotyöpajoja.

Värinauttien tarinat: Mona Paalanen
Värinauttien kuvitukset: Anni Pöyhönen
Värinauttien tekijät Anni ja Mona vastaavat seitsemään kysymykseen!