Taidekasvatus

Värinauttifilosofian takana on monitaiteellinen lähestyminen kokonaisvaltaiseen taidekasvatukseen ja sen eri mahdollisuuksiin. Värinauttien kaiken materiaalin avulla pyritään luomaan vuorovaikutustilanteita, joissa lapsen oma ääni ja kädenjälki pääsee esiin. Vaikka teemat ja näkökulmat vaihtuvat projektista toiseen, pääosassa säilyvät aina värit ja leikki.
 
Värinautit suunnittelevat ja toteuttavat materiaalia lapsille. Paalasen ja Pöyhösen ammattitaito luokanopettajina mahdollistaa sen, että projektit soveltuvät käytettäväksi myös hyvin luokkatiloissa. Lisätietoa värinauttien pedagogisesta materiaalista löydät täältä.
 
Värinautit myös suunnittelevat ja toteuttavat muita taidekasvatusprojekteja ja toimivat mm. työpajaohjaajina.
Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa.